Doe je mee?

ARTtime
Cursussen 

Uitwisseling –  Begeleiding – Ruimte en tijd

ARTtime Cursussen

De cursussen, ook wel de modules genoemd, Kijken, Schilderen & Tekenen en Kijken & Fotograferen vormen de basis van het module aanbod. Iedere module duurt drie maanden. Naast het doen van onderzoek, het vormen van ideeën en het maken van concepten om manieren van kijken te bevragen, komt ook het technische aspect van een discipline aan bod. Binnen een module kunnen eventueel ook andere disciplines een bijdrage leveren aan de voortgang van ideeën en verbeeldingen. Zo kan er bijvoorbeeld incidenteel getekend worden in de module Kijken & Fotograferen of juist een foto-opdracht worden gegeven bij Kijken & Tekenen. De unieke samenwerking van deze elementen wordt door ons als wezenlijk gezien om dichter bij de zeggingskracht van je persoonlijke beeldende vertelling te kunnen komen. Aan het einde van iedere ARTtime Module (van drie maanden) maken we een presentatie. Aan het einde van ieder ARTtime Studios jaar maken we gezamenlijk met de dan participerende deelnemers een tentoonstelling. De driemaandelijkse presentatie en de jaarlijkse tentoonstelling geeft de mogelijkheid je werk met anderen te bespreken en ten toon te stellen. Daar waar nodig helpt en adviseert ARTtime Studios je verder bij het organiseren van jouw al dan niet toekomstige tentoonstellingen. Wanneer de module al gestart is en er nog plek is, kan je later instromen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Een jaar bestaat uit drie module periodes, september – oktober – november de tweede periode bestaat uit de maanden januari – februari – maart en de derde periode is april – mei – juni. Bij dagen van onvoorziene afwezigheid van je begeleider zal er vervanging worden geregeld.

 

Kijken & fotograferen

KIJKEN & FOTOGRAFEREN

ARTtime Module: Kijken & fotograferen. Op de dinsdagavonden, 20:00 uur tot 22:00 uur. Begeleider: Mark van Overeem.

Start: dinsdag 16 januari Inloop vanaf 20:00 uur. De module loopt van 16 januari t/m 16 april 2023

Met uitzondering van de voorjaarsvakantie, 20 februari geen cursus.

De cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

Waar kijken we en met welke blik kijken we? Het zijn deze twee beginselen die deze module als leidraad neemt voor fotografie die ons kijkers echt bijblijft. Deze principes zijn wezenlijk om fotografisch de buitenwereld en jouw innerlijke kijk op het leven, zoals jij het ziet, over te kunnen brengen. Fotograferen kunnen we allemaal, maar wanneer krijgt een foto de beeldkracht die langer bij de kijker beklijft op een manier die het heden kan associëren met een foto die je eerder zag? Of andersom: wanneer het zien van een foto je ‘meevoert’ naar een eigen herinnering gebeurtenis of ‘beeld’ dat je wellicht zelfs vergeten bent. Foto’s kunnen dus dingen wakker maken die dieper in ons gelegen liggen, of juist iets uitdrukken waar we nog niets van afweten of hebben gezien.

Dat interessante fotografie beroert en vragen bij de kijker weet op te roepen, is omdat we de wereld door de ogen van een ander (de kunstenaar) kunnen bekijken en zo een ander perspectief krijgen dan ons eigen. Zo kunnen we met kunst onze omgeving bevragen en duiden dat omgeven is van pragmatische aannames. Begrijpelijk dat we met aannames leven, ze geven vermoedelijk structuur en wellicht houvast, maar het kan ons evenzeer de onbevangen waarneming ontnemen.

In deze module gaan we niet alleen fotograferen met je eigen camera, of die nu analoog, digitaal of met je telefoon c.q. wegwerpcamera is. Eveneens komt aan bod, het maken van een beeldboek/schrift waarin ‘notities’ verzameld worden. Het editen en opslaan van je eigen afbeeldingen en de inzichten die daarover in je werk ontstaan. Want waarom keuren we foto’s af? Welke motieven hadden en hebben we voor een foto?  Het in beeld en woord onderzoeken waar je met je oog en geestesoog verkeert door het analyseren van ‘een rode draad’ in je fotografie. Het onderzoeken van verschillende vormen van fotografie en welke bij je past. Wat is techniek en waarom is technische kennis nodig en in sommige gevallen misschien ook niet. We nemen ook enkele fotobewerkingsprogramma’s door waarmee je prettig zou kunnen werken of al werkt. Verder is een onderwerp van de module, hoe je afbeeldingen zou kunnen presenteren, of dat nu fysieke afdrukken zijn of in een digitale vorm tot publicaties komen. Want een afbeelding is niet altijd los te zien van een context en kan zo invloed hebben op de inhoud en de zeggingskracht van het beeld.

 

Kijken, tekenen & schilderen

KIJKEN, TEKENEN EN SCHILDEREN

ARTtime Cursus: Kijken, Schilderen & Tekenen

Op de donderdagavonden, 19:00 uur inloop 19:30 uur start – 21:30 afsluiting.

Begeleider: Daniëlle Davidson De cursus loopt van 11 januari t/m 9 mei 2024.

Deze cursus heeft een nieuw systeem. Deels werk je zelf (en ben je er natuurlijk samen om elkaar verder te helpen) en deels volg je de lessen. De cursus zit op dit moment vol, ben je toch geïnteresseerd, neem dan contact op, dan overleggen we, bel dan 0641224515.

Waar kijken we naar en wat zien we nu echt? Tekenen en schilderen begint bij eerst goed waarnemen en vragen stellen, of dat nu bij het kijken naar bijvoorbeeld een stilleven of een model is. In deze module worden ook innerlijke beelden onderzocht en bezien of ze een aanleiding kunnen zijn voor je persoonlijke beeldvertelling. Maar hoe kunnen deze twee werelden; enerzijds de beelden die buiten ons liggen om te worden geobserveerd en anderzijds de interne beelden die zich aan ons voordoen ter inspiratie, in één werk goed samenwerken? Het maken van keuzes ligt altijd besloten in een werk, of je nu de vrije associatie hanteert bij je voorstellingsvermogen, of observeert. Want ook als je niet kiest is er een beslissing aan vooraf gegaan, of dat nu onderbewust of bewust is. Ook de vraag wat wil je laten zien is hierin belangrijk, kies je voor figuratie of een iets andere benadering.Elke les krijg je verschillende opdrachten die gepaard gaan met uitleg, voorbeelden en oefeningen. Naast dat je veel aangereikt krijgt en uitgedaagd wordt krijg je alle vrijheid zelf te associëren en binnen deze kaders je eigen beeldtaal te ontwikkelen. Het maakt niet uit je nou al jaren bezig bent of net begint, met steeds verschillende aandachtspunten kan je altijd stappen zetten.

Vormen tekenen, personen tekenen en ruimtelijk tekenen zijn thema’s in deze cursus. Je leert verschillende manieren van tekenen zoals arceren, in lijnen, vlakken of vlekken. Je maakt je begrippen zoals compositie, donker/licht en perspectief eigen.  We gaan werken met verschillende teken en schilder materialen, zoals houtskool potloden, krijtsoorten, pen en inkt of penseel, inkt of verf komen aan bod. Vooral krijg je inzicht in alle keuzes die je kan maken.

In een module groeit je kennis en de opgedane nieuwe vaardigheden binnen een kleine groep van maximaal tien deelnemers. Voor de eerste les heb je houtskool, Gesso en papier nodig dit krijg je de eerste les. Vervolgens krijg je een lijst met aan te schaffen materialen mee voor het vervolg. Materialen kan je in je eigen opbergbox bij ARTtime Studios laten staan, het werk kan in de stellingkast, zodat je niet iedere keer spullen hoeft te transporten tussen thuis en ARTtime Studios dit creëert een fijne en handige ambiance. 

* het kan zijn dat er een paar lessen naar voren geschoven worden door events die gepland worden. Dit gaat in overleg.